ok138cn太阳集团529(中国)科技有限公司

会议室借用流程
2021年04月22日 16:08

一、会议室借用流程


二、会议室借用操作指南

1、点击智慧校园左侧栏“发起流程”

 

2、选择“会议室借用登记流程”

 

 

3、 填写好“会议室登记表”后点击左上角“启动流程”  

 

 

三、会议室借用说明及注意事项

1、目前系统仅部门收发员有借用会议室权限,需要借用会议室请联系部门收发员申请;

2、借用会议室前请查看“会议室登记表”中“会议室预约情况”或联系党政办公室会议管理员,避免发生冲突;

3、会议时间发生变动,请第一时间联系会议室管理员;

4、会议结束后,请及时还回钥匙及其他物品。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baidu
sogou